Sözlükte "katman" ne demek?

1. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2. Altında ya da üstünde olan kayaçlardan gözle ya da fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm.'den az olmayan tortul kayaç birimi.
3. Bir toplumsal sınıfı oluşturan ekonomik kümelerden her biri, tabakakatman

Katman kelimesinin ingilizcesi

n. layer, bed, stratum, deposit, sheet, sphere, stage, system

İlgili olabilecek başlıklar

Katman bulut nedir?