Sözlükte "katman" ne demek?

1. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2. Altında ya da üstünde olan kayaçlardan gözle ya da fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm.'den az olmayan tortul kayaç birimi.
3. Bir toplumsal sınıfı oluşturan ekonomik kümelerden her biri, tabaka.

Katman kelimesinin ingilizcesi

n. layer, bed, stratum, deposit, sheet, sphere, stage, system